Svet-Stranek.cz
2. ZŠ Dobříš, Školní 1035
Třída 5.A

Informace rodičům:2. ZŠ Dobříš, Školní 1035

Informace rodičům

Školní rok 2013/2014 začíná v pondělí 2. září 2013.
28. 6. 2013

Všem rodičům přeji krásné a slunečné léto, hezky si ho s dětmi užijte, odpočiňte si a načerpejte sílu na další školní rok.

Všem děkuji za příjemnou spolupráci a přeji Vám, ať Vám děti dělají jen samou radost. Bude se mi po nich stýskat, byly moc fajn.

Také moc děkuji za krásné kytičky a dárky, které jsem dostala od dětí.

Krásné léto.


Mirka Kloudová


24. 6. 2013
Sešity a čtvrtky.

Dětem jsem dnes rozdala sešity a čtvrtky, které nám v letošním roce zbyly.
M.K.


23. 6. 2013
Příspěvek na dopravu.

Pokud budete chtít potvrdit formulář se žádostí o příspěvek na dopravu, pošlete mi ho po dětech do středy 26. 6.. Pak už vám formulář bude vyplňovat a potvrzovat pí. Slavkovská v kanceláři nad jídelnou.
M.K.

19. 6. 2013
Vyúčtování třídního fondu.

Děti dnes dostaly vyúčtování třídního fondu.
M.K.


18. 6. 2013
Vyúčtování výletů.

Výlet do Ostré n.L.:
Vstupné - 60 Kč
Autobus - 160 Kč
Celkem - 220 Kč
Vybírali jsme 200 Kč, někdo měl přebytek v TF, u někoho budu potřebovat ještě výlet doplatit. Děti dostanou vyúčtování TF.

Výlet do Malé Hraštice:
Autobus + vlak - 18 Kč


17. 6. 2013
Žákovské knížky.

Jako každý rok, budu i letos vybírat žákovské knížky. Prosím, podepište mi poslední záznam u každého předmětu. Známky už žádné zapisovat nebudu. Nejpozději v pondělí bych chtěla žákovské knížky vybrat.
V pátek nebudu ve škole, jdu s vybranými dětmi z 5. ročníků na akci Literární cestovka, kterou pořádá Městská knihovna. Naše třída bude rozdělena do 5.B a 5.C.
M.K.


14. 6. 2013
Fotky.

Vúterý 18. 6. by nám měl fotograf přivézt fotky z fotografování, které proběhlo 13. 6.. Od středy 19. 6. budu vybírat od dětí peníze za fotky, které si nechaly udělat. Prosím o včasné zaplacení, abych mohla peníze brzy odevzdat.
(hromadné foto - 25 Kč, skupinky nebo jednotlivci - 20 Kč, průkazkové foto - 40 Kč)
Děkuji.
M.K.


8. 6. 2013
Výlet do Ostré.

V úterý 11. 6. jedeme na výlet do Ostré n. Labem. V pátek jsme narychlo zorganizovali tento náhradní výlet. V jiném termínu bychom už nesehnali autobus. Snad nám bude opět přát počasí jako při všech akcích, které poslední dobou pořádáme.
V pondělí prosím přinést 200Kč (60Kč vstupné + autobus).
Děti tam mají možnost koupit si občerstvení a drobné dárky. Byli jsme tam v loňském roce, tak už děti ví, co je možné si koupit.
Děkuji.
M.K.

www.botanicus.cz


8. 6. 2013
Poděkování.

Moc děkuji všem rodičům za krásný dárek, který si děti pro mě vymyslely a vy jim pomohli, aby ho mohly koupit. Děti mě moc překvapily, bylo to od nich moc milé.
Moc děkuji Kolaříkovým, že mi pomohli s organizací celé akce, že nám poskytli příjemné místo, kde jsme se mohli všichni sejít. Paní Kolaříkové moc děkuji za krásný a výborný dort a také děkuji maminkám, které nám napekly ostatní dobroty a všem rodičům, které přinesly pro děti spoustu jídla a dobrot.
Všem rodičům děkuji, že si našli čas a také přišli, jsem ráda, že se nás tolik sešlo.

Ještě bych vás chtěla poprosit, pokud máte nějaké fotky z téhle akce a nevadilo by vám to, ráda bych je přidala k těm mým na web, aby se ně mohli podívat i ostatní. Pokud budete moct, pošlete mi je kdyžtak po dětech. Moc děkuji.
M.K.


2. 6. 2013
Oslava MDD.

V úterý 4. 6. půjdeme s dětmi oslavit Den dětí do kavárny Velbloud. Máme kavárnu zamluvenou po 10h. Prosím rodiče, jestli by dětem dali nějaké kapesné na útratu, stačí 50 Kč. Děkuji.
M.K.


28. 5. 2013
Turistická vycházka po okolí Kocáby.

Všechny děti musím pochválit, byly moc fajn.

Vyúčtování akce: cesta autobusem - 27 Kč, placeno z TF.
M.K.


27. 5. 2013
Rozloučení u ohně.

V pátek 7. 6. od 16,30h budou mít děti rozloučení s 1. stupněm v areálu bývalé kafilerie v Brodcích. Akce je určena i pro rodiče, pokud se budou chtít zúčastnit. Občerstvení si každý zajišťuje sám. Pokud bude ošklivé počasí, akce bude přesunuta na jiný termín. Děti dostanou pozvánku, kde budou všechny informace.
Děkuji Kolaříkovým za pomoc s přípravou a organizací této akce.
M.K.


26. 5. 2013
Průkazka zdravotní pojišťovny.

Na akce mimo školu potřebuji mít od dětí průkazku zdravotní pojišťovny, stačí její kopie. Prosím, aby mi ji děti přinesly v pondělí 27. 5.. Pokud nemáte možnost okopírování, ať děti přinesou průkazku, okopíruji si ji sama a hned ji dětem vrátím.
Děkuji.
M.K.


21. 5. 2013
Školní pomůcky do 6. ročníku.

Vybíráme 278,- Kč na školní pomůcky do 6. ročníku.
Děkuji.
M.K.

17. 5. 2013
Celostátní testování 5. ročníků.

Děti dnes dostaly pokyny, které se týkají celostátního testování 5. ročníků, které proběhne na naší škole v týdnu od 20. 5.. Děti čeká test z Čj, M a Aj.
M.K.


2. 5. 2013
Vyúčtování akce Lední revue v Příbrami - 27. 3. 2013.

Vstupné 50,- Kč, autobus 39,40Kč (zaokrouhleno na 40Kč). Celkem 90,- Kč. Zaplaceno z TF.
M.K.

24. 4. 2013
Ve čtvrtek a v pátek 25. - 26. 4. nebudu ve škole. Děti dostaly samostatnou práci (je zapsaná i v učivu na webu) a budou rozdělené do 5. B, C a 4. B.
V pátek 26. 4. bude končit vyučování v 11, 40h.
M.K.

23. 4. 2013
Vyúčtování návštěvy Černého divadla v Praze - 23.4. 2013.

Vstupné 80,- Kč, autobus 129,- Kč. Celkem 209,- Kč. Zaplaceno z TF.
M.K.

22. 4. 2013
Vyúčtování návštěvy Hornického domku - 19. 3. 2013.

Vstupné 20,- Kč, autobus 54,- Kč. Celkem 74,- Kč. Zaplaceno z TF.
M.K.


17. 4. 2013
Klasifikace za 3. čtvrtletí.

Děti mají v žákovských knížkách zapsané známky za 3. čtvrtletí.
M.K.


17. 4. 2013
Návštěva divadla

V úterý 23. 4. jedeme do Prahy do Černého divadla. Odjezd v 8h, návrat po 12h. Po návratu do školy konec vyučování. Vybíráme 205,- Kč (vstup 80,- Kč, autobus 125,- Kč).
M.K.


11. 4. 2013

V pátek 12. 4. končí vyučování v 11,40h. Nebudu v pátek ve škole, děti mají na pátek zadanou samostatnou práci.
M.K.

26. 3. 2013
Matematická soutěž Klokánek

Děti se v pátek 22. 3. zúčastnily matematické soutěže Klokánek. Kategorie Klokánek je určena pro 4. - 5. ročníky. V žákovské knížce mají děti zapsáno, jak v této soutěži dopadly. Celkem mohly získat 120 bodů za 24 úkolů. Úlohy, které děti počítaly, mají u sebe a během velikonočních prázdnin si je mají zkusit znovu vypočítat. Po Velikonocích si úlohy projdeme a řekneme výsledky.
M.K.

26. 3. 2013
Sbírka pet víček

Dnes jsme odevzdali 2 krabice víček od pet lahví, které jsme sbírali pro hasiče. Víčka můžeme sbírat dál. Děkuji za pomoc se sběrem.
M.K.


15. 3. 2013
Třídní fond

Vybíráme 200 Kč do třídního fondu. Peníze pokud možno přinést v pondělí 18. 3..
M.K.

7. 3. 2013
Sbírka pet víček

Sbor dobrovolných hasičů Dobříš nás požádal o pomoc při sběru pet víček pro Lukáška, který trpí mozkovou obrnou, a kterému touto sbírkou chtějí pomoct. Ráda bych se s dětmi do této sbírky zapojila a budu ráda, když se do sběru víček zapojí co nejvíce dětí. Víčka se sbírají do konce března. Upřesním datum, kdy budeme nasbíraná víčka předávat hasičům. Za pomoc předem moc děkuji.
M.K.

6. 2. 2013
Helpíkův pohár - 11. 2. 2013

"Helpíkův pohár je zdravotně - výchovná soutěž tématicky určena žákům pátých tříd základních škol (10 - 11 let). V tomto věku se děti učí mnoha potřebným dovednostem a začínají být schopny rozumově uvažovat. Rozvoj jejich myšlení a úroveň dosud získaných dovedností jim umožňuje jednoduchými postupy přispět k záchraně toho nejcennějšího - lidského života.

Úspěšnost a přitažlivost Helpíkova poháru spočívá především v tom, že dětem odbornou tématiku přednášejí profesionálové - lékaři, sestry a záchranáři zdravotnických záchranných služeb, kteří dětem předávají dovednosti získané při své každodenní práci.

Práce s mládeží je zaměřena na preventivní působení s cílem předcházení vzniku akutních stavů, tam kde je to možné a dále naučit děti základním a věku úměrným jednoduchým život zachraňujícím úkonům. "
M.K.

4. 2. 2013
Dětské hřiště v areálu naší školy

Pokud chcete pomoci, hlasujte pro dětské hřiště v našem městě na adrese:
http://www.lidl-rakosnickova-hriste.cz

31. 1. 2013
Poděkování

Moc děkuji Hoškovým za kancelářský papír pro děti do třídy.
M. K.

15. 1. 2013
Návštěva kavárny Velbloud

Před Vánoci jsme s dětmi navštívili kavárnu Velbloud. Dětem se návštěva kavárny moc líbila a tak vytvořily společně přání k Vánocům pro kavárnu Velbloud. Přání jsem za děti donesla do kavárny, aby je předali paní Tuláčkové, která je majitelkou této kavárny, a která se tam při naší navštěvě celou dobu o nás starala. Dnes jsem mluvila s paní Tuláčkovou, moc děkovala za krásná přání od dětí, měla z nich prý velkou radost a vystavila je na poličce v kavárně. Pokud navštívíte kavárnu Velbloud, můžete je vidět na poličce, která je na stěně kavárny vlevo, hned u vchodu.
Ráda nás prý zase v kavárně přivítá, moc děti chválila, že byly hodné a hezky se v kavárně chovaly. Musím s ní souhlasit, protože opravdu se všechny děti chovaly moc hezky, měla jsem z nich radost.
M. K.

15. 1. 2013
Poděkování

Moc děkuji panu Svojitkovi za papír pro děti na psaní.
M. K.

14. 1. 2013
Poděkování

Moc děkuji Hametovým za papír na psaní pro děti do třídy.
M. K.


11. 1. 2013
Informační leták

Děti dnes dostaly informační leták k projektu Vzdělané dítě. Prosím o vyplnění a zaslání zpět. Děkuji.
M. K.

11. 1. 2013
Poděkování

Moc děkuji paní Herelové za balík papíru pro děti do třídy.
M. K.

9. 1. 2013
Prosba

Chtěla bych Vás poprosit, jestli někdo z rodičů nemá možnost věnovat nám do třídy papír na psaní. Potřebujeme ho na práci ve skupinkách a děti ho používají i na pomocné výpočty a na přípravu v hodinách. Stačí nám i použitý kancelářský papír, který má volnou alespoň jednu stranu.
Měla jsem staré zásoby, které nám už došly.
Moc děkuji!
M.K.

21. 12. 2012
Krásné Vánoce

Všem rodičům přeji krásné a klidné Vánoce a v novém roce hodně zdraví, pohody a dobré nálady a vaše dětičky ať Vám dělají jen samou radost.
Hezky si to s dětmi užijte.
M.K.


19. 12. 2012
Vánoce ve třídě

V pátek 21. 12. plánujeme posezení u stromečku. Děti si mohou přinést nějaké dobroty, pití a stejně jako v loňském roce si budou nadělovat dárky. Mohou si přinést i stolní hry. V 11h jdeme společně na oběd do jídelny a pak se ještě vracíme do třídy, kde budeme do 12h. A pak už nás čekají prázdniny.
M.K.

19. 12. 2012
Fotografie

Děti dnes dostaly fotografie a kalendáře, které si objednaly.
M.K.

19. 12. 2012
Úklid šatny

Před odchodem na prázdniny si musí všechny děti vyklidit šatnu. Přezůvky musí být uloženy v taškách na věšáku, věci na TV si musí odnést domů. V lavičkách nesmí zůstat žádné boty a na lavičkách žádné oblečení. Děti jsem o vyklizení šatny informovala.
M.K.

17. 12. 2012
Procházka s posezením u Velblouda

V úterý 18. 12. se s dětmi chystáme na procházku (podle počasí), kterou zakončíme návštěvou u Velblouda. Prohlédneme si také vystavené obrázky v kavárně. Chceme si s dětmi zpříjemnit konec roku a čekání na Vánoce.
Dejte, prosím, dětem nějaké peníze na útratu, aby si mohly koupit něco dobrého. Děti si tam mohou dát čaj, mléčné nebo zmrzlinové koktejly, horkou čokoládu nebo sušenky, dorty, tousty, zmrzlinový pohár. Máme to tam zamluvené, tak s námi budou zítra počítat.
M.K.

11. 12. 2012
Poděkování

Ráda bych za sebe i za děti poděkovala panu Ficovi za krásný stromeček, který nám dneska přinesl do třídy. Dostáváme ho od něj každý rok. Už ho máme ve stojánku a zítra ho budeme s dětmi zdobit.
Moc děkujeme!
M.K.

10. 12. 2012
Adventní prohlídka na zámku

Vstupné na adventní prohlídku jsme platili 30,- Kč za žáka, zbytek peněz dáme do TF.
M.K.

5. 12. 2012
Ocenění ředitelky školy

Děti, které prodávaly na Vánočním jarmarku, dostaly od paní ředitelky ocenění za pomoc při prodeji. Prosím o podepsání lístku o převzetí ocenění.
Děkuji.
M.K.

5. 12. 2012
Adventní prohlídka na zámku - 10. 12. 2012

Vstupné na Adventní prohlídku zámku je pro školy 50,- Kč. V třídním fondu již tolik peněz nemáme, prosím o zaplacení do pondělí 10. 12.. Děkuji.
M.K.

3. 12. 2012
Fotografování dětí 4. 12.

Vybírám peníze za fotografie od dětí, které se budou 4. 12. fotit. Cenu objednaných fotografií jsem dětem řekla.
M.K.


3. 12. 2012
Výstava na zámku - "Vánoční anděl"

Vstupné na výstavu 10,- Kč jsem dětem platila z TF.
M.K.

1. 12. 2012
Poděkování

Ráda bych moc poděkovala všem rodičům, že si našli čas a i za tak ošklivého počasí přišli na náš vánoční jarmark a nakoupením výrobků podpořili naši školu. Měli jsme radost, že jste se za námi přišli podívat skoro všichni, a že se nám podařilo díky vám téměř všechno prodat.
Také děkuji všem rodičům, kteří nám něco vyrobili k prodeji nebo nám pomohli s přípravami na vánoční jarmark.
Snad vám všechny u nás zakoupené výrobky udělaly radost.
M.K.

1. 12. 2012
Fotografie z vánočního jarmarku

http://2zsdobris.rajce.idnes.cz/29._11._2012_-_Van ocni_zastaveni


29. 11. 2012
SCIO
Ve čtvrtek jsem dětem rozdala výsledné hodnocení SCIO testů.
M.K.

28. 11. 2012
Vánoční jarmark - 29. 11. 2012

Dnes se některé děti přihlásily na prodej do stánku během vánočního jarmarku. Sraz máme s dětmi v 15,30h ve škole a budeme připravovat stánek s výrobky. Od 16h do 17h se budou děti po 20 minutách střídat u prodeje ve stánku. Prosím dohlédněte, aby se děti teple oblékly. Děkuji.
M.K.

27. 11. 2012
Vánoční jarmark - 29. 11. 2012

Výrobky, které najdete u našeho stánku na vánočním jarmarku.
M.K.

http://dobris5a.rajce.idnes.cz/Vyrobky_na_vanocni_ jarmark_-_27._11._2012/

22. 11. 2012
Výrobky na vánoční jarmark

Prosím rodiče, pokud někteří vyráběli nějaké výrobky pro naší třídu na jarmark, jestli by je mohli přinést do školy nebo poslat po dětech do pondělí 26. 11. Moc děkuji.
M.K.

16. 11. 2012
Známky za 1. čtvrtletí

Dětem jsem dnes zapsala do žákovské knížky známky za 1. čtvrtletí. Prosím od Vás podepsat.
M.K.

15. 11. 2012
Konzultace

Konzultace o prospěchu a chování proběhnou ve čtvrtek 22. 11. od 15,30h do 16,30h. Dětem v pondělí zapíšu známky za 1. čtvrtletí do žákovské knížky.
M.K.

13. 11. 2012
Barvení větviček

V pátek 16. 11. budeme barvit větvičky na vánoční jarmark. Děti si mají přinést větvičky (nejlépe z trnkového keře), štětec, misku nebo skleničku na barvu. Dejte raději dětem nějaké oblečení na převlečení, kdyby se ušpinily od barvy.
M.K.

12. 11. 2012
Anketa dětí - Co bych chtěl/a dělat o víkendu

V pátek měly děti za úkol napsat 10 činností, které by chtěly dělat o víkendu.
Tady máte nejčastější odpovědi pro inspiraci.

Odpovědi, které byly téměř u všech dětí:
- dívat se na Tv
- hrát na PC nebo na PSP
- návštěva kina
- návštěva aquaparku, bazénu
- návštěva babičky
- sportování - např. fotbal, florbal, jízda na kole, aerobik, běhání, jízda na koni

Další časté odpovědi:
- hrát si s domácími zvířátky
- výlet
- nakupování
- malovat si, něco vyrábět
- hrát hry, hrát si se stavebnicí
- číst si, poslouchat hudbu
- pomáhat při vaření a pečení
- jít na procházku, na hřiště, ven, do lesa
- oslava narozenin


12. 11. 2012
Fotografování

Děti dnes dostaly nabídku na fotografie. Pokud byste měli zájem, pošlete mi zpět vyplněný lístek nejpozději do pátku 16. 11.. Děti by se fotily ve škole. Peníze zatím neposílejte. Tady je ukázka kalendářů a fotografie ve stojánku:

http://dobris5a.rajce.idnes.cz/Nabidka_fotografova ni_12._11._2012/

8. 11. 2012
Kapesníky do třídy

Chtěla bych Vás poprosit, jestli by děti, stejně jako v předchozím školním roce, mohly přinést kapesníky do třídy. Mohou nosit kapesníky v krabici nebo balené. Dětem to připomínám už od začátku školního roku, ale přinesly je zatím jen některé děti. Děkuji.
Dianka Hošková už přinesla kapesníky potřetí - děkujeme!
M.K.


2. 11. 2012
Ceny pracovních sešitů pro 5. ročník:

Pravopis přídavných jmen - 30,- Kč
Ma - pracovní sešit ( 2x 50,- Kč) - 100,- Kč
Čj - pracovní sešit - 75,- Kč
Aj - pracovní sešit - 129,- Kč
Ma - minutovky - 24,- Kč
Celkem: 358,- Kč

Pracovní sešity budou zaplaceny z třídního fondu.
M.K.


30. 10. 2012
Prosím, zkontrolujte dětem kružítka. Hodně dětí má kružítko rozbité nebo bez tuhy, někdo ho ještě nemá. Zdržuje nás to pak při hodině, když si kružítka půjčují. Děkuji.
M.K.


23. 10. 2012
Termín SCIO testů - pondělí 29. 10. od 11, 50h do 12,35h v počítačové učebně.
M.K.

18. 10. 2012
Změna - na SCIO testy vybíráme 63 Kč (připočteno poštovné), dozvěděla jsem se to dnes ráno, tak kdo už mi zaplatil 60 Kč, prosím, ještě donést 3 Kč. Děti to ví. Děkuji.
M.K.


17.10. 2012
Vybírám 60 Kč od dětí, které se přihlásily na SCIO testy. Přesný termín SCIO testů zatím nevím, měly by být od 29.10. do 2.11., včas ho upřesním.
M.K.

11.10. 2012
Sbíráme kaštany a žaludy. Peníze, které za ně získáme, dáme do třídního fondu.
M.K.


25. 9. 2012
Vybíráme 400 Kč do třídního fondu. Z těchto peněz zaplatíme pracovní sešity, zbytek peněz zůstane v třídním fondu a budou z něj hrazeny některé akce třídy.
návštěvníků stránky
celkem19 859
tento týden38
dnes1